پیش بینی تقاضای بازار بیسکویت چین و گزارش تحلیل برنامه ریزی استراتژی سرمایه گذاری

صنعت بیسکویت در چین در چند سال گذشته به سرعت توسعه یافته است و مقیاس بازار در حال گسترش است.بر اساس گزارش تحلیلی پیش‌بینی تقاضای بازار بیسکویت چین و برنامه‌ریزی استراتژیک سرمایه‌گذاری در سال‌های 2013-2023 که توسط شبکه تحقیقات بازار منتشر شد، در سال 2018، مقیاس کل صنعت بیسکویت چین 134.57 میلیارد یوان بود که 3.3 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشت.در سال 2020، مقیاس کل صنعت بیسکویت در چین به 146.08 میلیارد یوان خواهد رسید که 6.4 درصد افزایش نسبت به سال قبل است و انتظار می رود در سال 2025 به 170.18 میلیارد یوان برسد. روند توسعه آینده صنعت بیسکویت در چین عمدتاً شامل نکات زیر:

1. تعداد واریته های جدید افزایش یافت.با معرفی مداوم محصولات جدید توسط شرکت های تجاری، تقاضای مصرف کنندگان برای انواع جدید در حال افزایش است و نسبت انواع جدید نیز در حال افزایش است.

2. رقابت برند تشدید شده است.مصرف کنندگان برندهای بیشتری را انتخاب می کنند و رقابت روز به روز شدیدتر می شود.رقابت بین شرکت ها نیز تشدید و شدیدتر خواهد شد.

3. فعالیت های برند تقویت شده است.در قالب فعالیت های برند، شرکت ها ارتباط با مصرف کنندگان را تقویت می کنند، توجه مصرف کنندگان را جلب می کنند، آگاهی از برند را بهبود می بخشند و سهم بازار را افزایش می دهند.

4. جنگ قیمت به طور فزاینده ای شدید می شود.با توجه به تشدید رقابت در صنعت، جنگ قیمت بین شرکت ها به طور فزاینده ای شدید می شود.به منظور تصاحب سهم بیشتر از بازار، شرکت ها از فروش محصولات با قیمت های پایین برای افزایش سهم بازار تردید نخواهند کرد.

5. روند بازاریابی آنلاین به طور فزاینده ای برجسته شده است.با شناخت روزافزون خرید آنلاین توسط مصرف کنندگان در چین، بازاریابی آنلاین به طور فزاینده ای به ابزار اصلی شرکت ها برای تبلیغ محصولات خود تبدیل شده است.شرکت ها به طور فعال بازاریابی آنلاین را برای بهبود آگاهی از برند توسعه می دهند.در آینده، صنعت بیسکویت در چین با روند فوق به توسعه خود ادامه خواهد داد و مقیاس بازار این صنعت نیز به گسترش خود ادامه خواهد داد.شرکت ها باید به مفهوم توسعه علمی و پایدار پایبند باشند، فعالانه محصولات جدید را توسعه دهند، آگاهی برند را افزایش دهند، بازارهای جدید را گسترش دهند و مصرف کنندگان بیشتری را توسعه دهند تا سهم بازار را افزایش دهند و سود بیشتری به دست آورند.


زمان ارسال: آگوست-08-2023